Investeren in hernieuwbare energie: zonnepanelen, warmtepompen en airco’s

21 september | Blogs

De stijgende energieprijzen, we kunnen er niet langer omheen. Gelukkig keurde de federale regering een aantal energieplannen goed, in een poging de exponentieel stijgende prijzen draaglijker te maken. Zo wil de Vlaamse overheid inzetten op de productie van hernieuwbare energie. In deze blog lees je alles over hernieuwbare energieoplossingen voor je woning zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. We vertellen je onder andere meer over overheidsmaatregelen, vergunningen, premies, EPC-impact, verzekeringen en design.

Maatregelen overheid hernieuwbare energie

Eén van de plannen van de federale regering is om de bevolking alternatieven te doen zoeken voor de fossiele brandstoffen die ze in het dagelijks leven verbruiken. In het Koninklijk Besluit van 27 maart 2022 werd het BTW-tarief daarom tijdelijk van 21 naar 6 procent verlaagd voor de levering en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers bij woningen van minder dan tien jaar oud. De maatregel is geldig vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2023. Er zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld aan de maatregel.

Voor het installeren van airco’s worden geen premies uitgereikt, maar wel voor warmtepompen, een goed alternatief. Een klein woordje uitleg …

Zonnekaart Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil inzetten op de productie van hernieuwbare energie, onder andere met het oog op het halen van de klimaatdoelstellingen. In VISIE 2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, wordt het ‘zorgen voor een energietransitie’ zelfs genoemd als één van de zeven prioriteiten. Het Vlaams Energieagentschap maakte daarom een Zonnekaart, waarmee elke burger kan nagaan hoe geschikt zijn dak is voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler.

Die geschiktheid is afhankelijk van de hellingsgraad en oriëntatie van het dak, maar ook van bijkomende factoren zoals de schaduwval van nabije (hoge) gebouwen en bomen. Iedereen kan de Zonnekaart raadplegen via https://energiesparen.be/zonnekaart.

Vergunning zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op je dak heb je tegenwoordig geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Soms is het plaatsen wel uitdrukkelijk verboden of gelden er bijkomende voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer je woning tot het beschermd erfgoed behoort.

Vergunning airco

Gebruikelijke constructies, zoals airco’s, worden ook vrijgesteld van de vergunningsplicht, tenzij ze meer dan drie meter boven de nok van je woning uitkomen. Informeer als laatste zeker bij je stad of gemeente, want zij kunnen nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Zonnepanelen onroerend erfgoed

Als je zonnepanelen wil plaatsen, maar je woning is opgenomen in een inventaris van onroerend erfgoed dan heb je wél een vergunning nodig. Het gaat dan over een gebouwen of sites die beschermd zijn als (archeologisch) monument of deel uitmaken van een beschermd landschaps-, stads- of dorpsgezicht. Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Informeer ook hier zeker bij je stad of gemeente.

Daarnaast is ‘Zonne-energie in een erfgoedcontext’ interessant, een afwegingskader dat het agentschap heeft ontwikkeld voor het plaatsen van onder andere zonnepanelen en zonneboilers. Het geeft aan welke vijf stappen moeten worden doorlopen om te beoordelen of het winnen van zonne-energie verenigbaar is met de erfgoedwaarde van een site. Omdat iedere erfgoedsite verschillend is, kunnen er altijd object- of locatiespecifieke omstandigheden zijn waardoor het plaatsen van een zonne-energie-installatie niet, of juist wel, aanvaardbaar is.

Energie opwekken en verbruiken

Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar zo’n 3.000 à 4.000 kWh aan stroom. Uiteraard hebben, naast de grootte van je gezin, ook de hoeveelheid apparaten die je gebruikt, de zuinigheid ervan en bijvoorbeeld een elektrische auto ook veel invloed. Op je energierekening kan je perfect nakijken hoeveel stroom je gemiddeld verbruikt.

Voor zo’n gemiddeld gebruik, heb je tien gemiddelde zonnepanelen nodig. De oriëntatie van je dak, de hellingshoek en de grootte van je panelen spelen hier wel nog een rol.

Thuisbatterij voor zonnepanelen

Wie vandaag zonnepanelen legt, krijgt van zijn installateur vaak de raad om ook een thuisbatterij aan te schaffen. Na de afschaffing van de terugdraaiende teller, moesten mensen met zonnepanelen voor een optimaal rendement van hun installatie zo’n 30 procent van de opgewekte stroom zelf verbruiken. Een thuisbatterij, die de overdag opgewekte energie opslaat, waarna die ’s avonds gebruikt wordt voor de vaatwasser of het wasmachine, zou daarbij helpen.

Premie voor thuisbatterij

De Vlaamse overheid geeft daarvoor een premie: 1.275 euro voor een toestel tussen 3.600 en 4.800 euro, die populair blijkt te zijn. De eerste 5 maanden van dit jaar werd ze bijna 7.000 keer aangevraagd, goed voor een subsidiebedrag van bijna 10 miljoen euro.

Is een thuisbatterij rendabel?

Ondanks de thuisbatterij premie vanuit de Vlaamse overheid, is een thuisbatterij financieel nog niet zo rendabel volgens Test Aankoop. Een thuisbatterij kost vandaag zo’n 600 à 800 euro per kWh opslagcapaciteit. “En om zo’n batterij op een termijn van tien jaar echt rendabel te maken, zou dat moeten zakken naar een nettoprijs van 300 euro per kWh”.

Zelfs als gezinnen de batterij gebruiken om ’s avonds hun elektrische auto op te laden, of hun zelfverbruik tot ver boven de 30 procent krijgen, is het volgens Test Aankoop nog altijd weinig waarschijnlijk dat het een rendabele investering wordt. Je zou al 70 procent van je opgewekte stroom zelf moeten verbruiken om in een rendabel scenario te landen. En dat is allesbehalve vanzelfsprekend.

Zonnepanelen vergunning   epc impact   verzekering

Kunnen zonnepanelen op een asbest dak?

Zonnepanelen mogen niet geplaatst worden op een asbesthoudend dak.

Bij de plaatsing van zonnepanelen is het nodig om in de dakconstructie te boren, zodat de panelen tegen allerlei weersomstandigheden bestand zijn. Dit betekent dus dat het asbesthoudend materiaal bewerkt moet worden, waardoor de schadelijke stofdeeltjes zullen vrijkomen. Dit is dus gevaarlijk voor je eigen gezondheid en die van je directe omgeving.

Je kan er ook voor kiezen om te investeren in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen. Hiervoor kan je een premie krijgen indien het gaat over een dak van een niet verwarmd, niet-residentieel gebouw. Dit gaat dan bijvoorbeeld over loodsen of stallen.

Deze premie kan je aanvragen op de website van Fluvius.

Zonnepanelen brandverzekering

De brandverzekering dekt meestal ook je zonnepanelen. De verzekeraar beschouwt zonnepanelen die op een schuin dak gemonteerd zijn als een onderdeel van je woning. Een aparte verzekering is hiervoor in de meeste gevallen dus niet nodig, ook al bieden sommige installateurs van zonnepanelen dit wel aan. Je brandverzekering dekt schade aan de zonnepanelen door brand-, rook- of roetschade, stormschade, sneeuw- of hagelschade of een blikseminslag.

Je kan best even contact opnemen met je verzekeraar. In sommige gevallen zit er een beperkte of volledige dekking tegen diefstal eveneens reeds in je brandverzekering.

Moet ik zonnepanelen melden bij mijn verzekering?

Je dient bij je verzekeraar melding te doen van de plaatsing van zonnepanelen om onderverzekering te vermijden. Je vraagt best ook even na of een premieverhoging van toepassing zal zijn. In de meeste gevallen zal het melden van het plaatsen van zonnepanelen geen aanleiding geven tot een premieverhoging.

Let wel, indien er verschillende zonnepanelen beschadigd zijn, beschouwt de verzekeraar dit als één schadegeval. De prijs van één zonnepaneel zal het bedrag van de vrijstelling of franchise amper overtreffen. Bij glasbreuk aan één zonnepaneel zal de tussenkomst van de verzekeraar dus veelal beperkt blijven.

Invloed zonnepanelen op EPC

Het plaatsen van zonnepanelen heeft een gunstige impact op uw EPC-score. Een betere EPC-score betekent een lager energieverbruik en dus lagere vaste kosten.

Invloed airco en warmtepomp op EPC

Een airco heeft dan weer een negatieve invloed op je EPC. Hierna zal je kunnen lezen dat je het plaatsen van een airco ook (deels) kunt vervangen door het installeren van een warmtepomp, hetgeen dan weer een positieve impact.

Design zonnepanelen en airco’s

Zonnepanelen of airco’s zijn niet altijd een streling voor het oog. Tegenwoordig zijn hier wel verschillende oplossingen voor.

Vandaag de dag is het mogelijk om voor zwarte zonnepanelen te opteren. Deze panelen worden gemaakt van zwarte (of bijna zwarte) cellen, een zwarte achterkant en een zwart aluminium frame. In combinatie met een zwart montagesysteem geeft dit een mooie homogene uitstraling.

Ook het gebruik van zonnepanelen die geïntegreerd worden in hellende dakvlakken is de afgelopen jaren populairder geworden. Bij dergelijk indak systeem van zonnepanelen liggen de panelen volledig geïntegreerd in het dak. Op deze manier komen ze in de plaats van dakpannen.

Het nadeel van zo’n indak systeem is dat deze duurder zijn dan gewone zonnepanelen en een lagere opbrengst genereren.

Om uw airco-installatie mooi te laten ogen zijn er ook verschillende oplossingen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een omkasting te plaatsen. Dit is beschikbaar in verschillende uitvoeringen (houtsoorten, kleur, stijlen,…). Naast vloer- of wandmodellen bestaan er ook ingebouwde airco binnenunits die (bijna) volledig weggewerkt zijn in de wand of het plafond.


Koelen met een warmtepomp

Naast een airco installatie, zijn er alternatieve opties om verkoeling te brengen in uw woning, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Een warmtepomp kan gebruikt worden als verkoeling, ook al is de werking toch iets anders dan bij airco’s. Je zal namelijk niet de lucht koelen, maar wel bijvoorbeeld de vloeren.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve koeling.

Actieve koeling warmtepomp

Actieve koeling houdt in dat de werking van de warmtepomp volledig wordt omgekeerd. De warmte wordt onttrokken aan de woning en wordt afgegeven aan de ondergrond. De koelkring wordt inwendig omgekeerd of verkregen door een externe omschakeling van primaire en secundaire aansluitingen. De warmtepomp zal in dat geval dus werken zoals een koelkast.

Actief koelen is wel veel efficiënter dan een traditionele airco omwille van het lagere energieverbruik en kan ingeschakeld worden wanneer passieve koeling niet voldoende is.

Passieve koeling warmtepomp

Bij passieve koeling wordt geen elektriciteit verbruikt om de lucht af te koelen. De warmte die in de winter uit de bodem wordt onttrokken en afgegeven wordt aan de vloerverwarming, wordt in de zomer uit de ruimte onttrokken en opnieuw aan de bodem gegeven.

Het systeem zal dus de bodem voor het volgende stookseizoen opwarmen zodat er bij het begin van dit stookseizoen een hoger rendement kan gehaald worden. Passieve koeling is zuinig en milieuvriendelijk: in tegenstelling tot bij actieve koeling, hoeft de compressor hiervoor namelijk niet te draaien. 

Geluidsoverlast bij airco’s

Niet elke airco is even luid. Koop indien mogelijk een airco met een maximum van 50 dB(A). Elke 3dB(A) is een verdubbeling van het geluidsniveau. Moderne airco’s zijn fluisterstil en mogen in principe niet meer lawaai maken dan “ruisende bladeren”. Als je een nieuwe airco koopt, let dan op het maximum aantal decibels (dB(A)) dat de airco produceert. Kies steeds voor een keurmerk en een A-label airco. De nieuwste generatie airco’s zijn stille airco’s met een maximum dB(A) van 30.

Bij de kenmerken van een airco kan je lezen wat het geluidsniveau is van een airco. Meestal staat dit op een energielabel. Je vindt er het geluidniveau van de binnen- en de buitenunit.

Heb je vastgoedvragen? Contacteer Heylen Vastgoed!

Contacteer ons

Ook interessant