Welke documenten heb ik nodig bij de verkoop van een woning?

4 november | Blogs

Wie vandaag een woning verkoopt moet de kandidaat-koper goed informeren over het pand. Om aan deze informatieplicht te voldoen, dient de verkoper een aantal documenten en attesten voor te leggen. Heylen Vastgoed maakt u hier graag wegwijs in. Uw eigendom verkoper zonder zorgen? Neem vandaag nog contact op met Heylen Vastgoed!

Documenten en attesten verkoop woning  

Bij de verkoop van een woning komt heel wat papierwerk kijken, want er is meer dan de verkoopovereenkomst en de notariële akte. U moet al vanaf de start van de verkoop een aantal attesten en documenten kunnen voorleggen die voor de kandidaat-kopers belangrijke informatie bevatten, opdat zij een gefundeerde beslissing over de aankoop kunnen nemen.

Deze documenten dienen zeker verplicht aanwezig te zijn bij de verkoop van uw woning: 

-        Het energieprestatiecertificaat of EPC

-        Het postinterventiedossier of PID

-        Een kadastraal uittreksel en kadastraal plan

-        Een bodemattest

-        Het attest van elektrische keuring

-        De stedenbouwkundige inlichtingen

-        De overstromingsgevoeligheid

Wie een huis verkoopt via Heylen Vastgoed kan hiervoor rekenen op een volledige ondersteuning.
Afspraak maken

Energieprestatiecertificaat (EPC) 

Potentiële kopers weten uiteraard graag hoe energiezuinig hun toekomstige woning is. Gelet op de sterk stijgende energieprijzen, wordt deze vraag des te belangrijker. Het energieprestatiecertificaat is een handig hulpmiddel om hier meteen een antwoord op te krijgen.

Een EPC wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige en bevat informatie over het geschatte energieverbruik én over hoe de woning (nog) energiezuiniger kan worden gemaakt. Dat is handig voor kopers met renovatieplannen.

Het EPC is al sinds 2008 verplicht bij de verkoop van een woning en werd in 2019 grondig vernieuwd. Sindsdien krijgen woningen een energielabel van A+ tot F. Het EPC mag bij de verkoop niet ouder zijn dan 10 jaar, en vanaf 1 januari 2022 worden er zelfs enkel nog EPC’s aanvaard die zijn opgemaakt na 2019.

Wanneer u uw woning verkoopt via Heylen Vastgoed, verzorgen wij het EPC gratis voor u!

Documenten nodig verkoop woning

Postinterventiedossier (PID) 

Is uw woning na mei 2001 gebouwd of verbouwd door een aannemer? Dan moet u bij de verkoop ervan een postinterventiedossier kunnen voorleggen aan de koper. In dat document staan alle technische gegevens over de structuur en de materialen van de woning.

Het postinterventiedossier wordt opgemaakt door een veiligheidscoördinator of een architect en omvat onder andere plannen, facturen, gegevens van betrokken aannemers… Het is een lijvig document dat veel informatie verschaft voor toekomstige verbouwingen of renovaties aan het pand.

Het postinterventiedossier is dus niet alleen nuttig bij de verkoop. Het blijft gedurende de ganse levensduur van de woning van belang.

Kadastraal uittreksel en kadastraal plan 

Een woning verkopen betekent ook dat u de nodige kadastrale perceelgegevens moet kunnen voorleggen. Daarvoor heeft u het kadastraal plan nodig, een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen.

Bovendien moet u ook een kadastraal uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens hebben. Dit geeft onder meer aan wie eigenaar is, wanneer de woning gebouwd werd of wat het kadastrale inkomen is.

Bodemattest 

Relevante gegevens over de bodemkwaliteit worden opgenomen in een bodemattest dat door de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, wordt opgemaakt. Dit bodemattest moet ook verplicht aanwezig zijn bij een verkoop. Deze verplichting geldt niet alleen voor bouwgronden, maar ook bij de verkoop van bestaande woningen en zelfs appartementen.

Elektrische keuring 

Het volgende uit de lijst, is het attest van elektrische keuring. Dit document bevat informatie over de staat van de elektrische installatie en geeft weer of de installatie aan de huidige wettelijke normen voldoet.

Voldoet de installatie niet? Dan is het aan de nieuwe eigenaar om dit in orde te brengen en de installatie te laten herkeuren door een erkend controleorganisme. Eens goedgekeurd blijft het attest 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie gebeuren.

Verkoopt u uw woning via Heylen Vastgoed, dan is de keuring van de elektriciteit inbegrepen in onze service, net zoals het EPC.

Stedenbouwkundige inlichtingen 

Een koper komt niet graag voor verrassingen te staan. Zeker niet wanneer later zou blijken dat er bouwovertredingen werden gemaakt (bijvoorbeeld dat de garage zonder vergunning werd opgetrokken).

De stedenbouwkundige inlichtingen omvatten alle informatie over de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften die op het onroerend goed van toepassing kunnen zijn, en mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan 1 jaar.

Overstromingsgevoeligheid 

De laatste jaren komt wateroverlast wel vaker in het nieuws. Kopers zijn dus steeds gevoeliger voor dit risico wanneer ze een grond of een woning kopen. Als verkoper moet u kandidaat-kopers informeren indien het pand of de grond die u verkoopt in overstromingsgevoelig gebied ligt. U bent verplicht die informatie op te nemen in de publiciteit die u voor het onroerend goed maakt.

In overstromingsgevoelige gebieden kan het risico op wateroverlast immers hoger zijn, waardoor er andere bouwverplichtingen of -beperkingen kunnen gelden.

Meer informatie en kaarten met overstromingsgevoelige gebieden vindt u op waterinfo.be.

Documenten verkoop woning 

Er komt dus heel wat kijken bij het verkopen van uw woning. Gelukkig hoeft u dat niet allemaal zelf te doen. Bij Heylen Vastgoed nemen we deze taak graag van u over. Onze klanten kunnen ook rekenen op juridische ondersteuning en op begeleiding van A tot Z. Kortom, de verkoop van uw pand is bij Heylen Vastgoed in goede handen!

Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis schatting van uw vastgoed.
Reserveer gratis schatting

Ook interessant