Federale woonbonus voor de niet-gezinswoning

21 november | Nieuwbouw

Denk je eraan om nog dit jaar te investeren in een opbrengsteigendom of een tweede verblijf? Nog tot 31 december 2023 kan je genieten van de “federale woonbonus van de niet-eigen woning”. Indien je dus vóór het einde van dit jaar een hypothecair krediet afsluit voor de financiering van je tweede verblijf of opbrengsteigendom, kan je nog genieten van het hieraan gekoppelde belastingvoordeel.

De Vlaamse woonbonus voor de enige eigen woning geldt niet meer sinds 1 januari 2020. Hierdoor konden kapitaalaflossingen voor de enige eigen woning niet langer fiscaal worden ingebracht. De gewesten zijn enkel bevoegd voor het belastingvoordeel voor een woning waar je effectief woont. Opbrengsteigendommen en/of tweede, derde, … verblijven vallen dan weer onder de bevoegdheid van de federale regering.

De federale regering wil vanaf 1 januari 2024 komaf maken met deze ongelijkheid, gezien het belastingvoordeel voor opbrengsteigendommen en tweede, derde,… verblijven wel bleef bestaan onder de noemer van de “federale woonbonus voor de niet-eigen woning”. Voor deze kapitaalaflossingen kan je nog een belastingvermindering bekomen hetwelk kadert in het langetermijnsparen. 

Een hypothecair krediet afsluiten om te investeren in een opbrengsteigendom of een tweede, derde,… verblijf is dus tot 31 december 2023 nog wél fiscaal aftrekbaar.

In 2023 voorziet de federale regering nog een maximumaftrek van €2.350 op de belastingaangifte. Je geniet een voordeel van 30% op voornoemd bedrag zolang het hypothecair krediet loopt. Jaarlijks komt dit neer op een belastingvoordeel van €705. Dit belastingvoordeel leidt bovendien eveneens tot een lagere gemeentebelasting.

Wanneer je hiervoor nog in aanmerking wil komen, zijn er enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet het onroerend goed in kwestie een woonfunctie hebben. Handelspanden, magazijnen of garageboxen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking. Ook de eigen woning is uitgesloten van het toepassingsgebied. Je dient als belastingplichtige volledig (volle) eigenaar te zijn van de woning.

Voor wat betreft de kapitaalaflossingen; zij moeten voortvloeien uit een hypothecair krediet. Dit hypothecair krediet moet dan als doel hebben een woning te verbouwen of te verwerven. De lening dient ook een looptijd te hebben van minimaal 10 jaar.

Dit jaar nog investeren in een opbrengsteigendom of tweede verblijf is dus de boodschap om nog te kunnen genieten van de federale woonbonus voor de niet-eigen woning!

Gratis schatting Bekijk ons aanbod

Ook interessant